CDT code formatter adjustments.
authorValentin Paramonov <valentine.paramonov@gmail.com>
Sun, 24 Nov 2013 16:54:45 +0000 (18:54 +0200)
committerValentin Paramonov <valentine.paramonov@gmail.com>
Sun, 24 Nov 2013 16:54:45 +0000 (18:54 +0200)
commit08f998117eaa8f747f2258cc264d0ea2a7482d50
treec365f3bda8df0bec9f9dc4fa96d73004264b2ea4
parent101bb765a63949e55cecf4f3f1960c8ae037e3fd
CDT code formatter adjustments.
doc/RadenSolutions-CDT.xml