ChengeLog updated.
authorValentin Paramonov <valentine.paramonov@gmail.com>
Sat, 16 Nov 2013 21:11:53 +0000 (23:11 +0200)
committerValentin Paramonov <valentine.paramonov@gmail.com>
Sat, 16 Nov 2013 21:11:53 +0000 (23:11 +0200)
commite1ab1d557b97d75bcf8d222b95193f45eafb1bca
tree33ea63e957ef7c53b32abd7295fac4ae97421d56
parent4a753d31fd773fca02128e1e216a2c2e261d7d98
ChengeLog updated.
ChangeLog