Line endings
[public/netxms.git] / src / java / netxms-eclipse / ObjectBrowser / OSGI-INF / l10n / bundle_zh_CN.properties
1 action.ObjectBrowser.label = Object Browser
2 action.ObjectBrowser.tooltip = Open Object Browser
3 actionSet.ObjectBrowser.label = Object Browser
4 command.ObjectBrowser.description = Open Object Browser
5 command.ObjectBrowser.name = Object Browser
6 command.ToggleFilter.description = Toggle Object Filter
7 command.ToggleFilter.name = Toggle Object Filter
8 command.ToggleStatusInd.description = Toggle Object Status Indicator
9 command.ToggleStatusInd.name = Toggle Object Status Indicator
10 context.ObjectBrowser.name = Object Browser
11 decorator.Objects.description = Decorate NetXMS objects (nodes, containers, etc.) with current status indicators
12 decorator.Objects.label = NetXMS Objects Decorator
13 view.ObjectBrowser.name = Objects